LÅSESMED SØKES – SAMARBEIDSPARTNER SØKES PGA. STOR PÅGANG AV NYE OPPDRAG.

24/7 LÅSESMED SØKER ALLTID ETTER NYE GODKJENTE LÅSESMED OG LÅSESMED FIRMAER FOR SAMARBEID IFORBINDELSE MED ALT INNE LÅS OG NØKKEL ARBEID.

Har du ledig kapasitet til å ta flere oppdrag?

VI HAR STOR PÅGANG AV OPPDRAG FRA NYE OG GAMLE KUNDER.

Er du effektiv med stå på vilje eller lyst å være en av våre 24/7 LÅSSMED DØGNVAKT i ditt område? Ring oss for et møte hvor vi vil fortelle mer om våre betingelser og arbeidsmengde.